Postoje dva osnovna razloga zbog kojih je izgradnja sa samonosivim betonskim blokovima popularna, a to su ekonomičnost i uštede vremena izgradnje. Dodatak armature dozvoljava ekonomičnu izgradnju seizmički otpornih struktura.
U mnogim zemljama, izgradnja sa samonosivim jedinicama zamjenjuje zastarjeli sistem betonskih prefabrikata. Kao rezultat dobija se ekonomična struktura sa mogućnošću primjene raznovrsnih arhitektonskih tretmana. Samonosiva građevina je isprojektovana kombinacija zidova i različitih betonskih podnih sistema. Podovi mogu biti prefabrikovani u fabrici ili izljeveni na gradilištu. Betonske jedinice omogućavaju vezivanje podova za zidove. Kao rezultat dobija se veoma snažna i ekonomična struktura.