Sadržaj:

1. Armiranje zidova
2. Pravljenje malternih veza
3. Čišćenje zidova

Za kompletan skup tehničkih instrukcija potražite IBD TEHNIČKO UPUTSTVO, ili se obratite nekom od naših obučenih radnika.

ARMIRANJE ZIDOVA

PRAVLJENJE MALTERNIH VEZA

Posebnu pažnju treba posvetiti postavljanju čeonih veza. Postavite malter na svim spojevima da bi spriječili prodiranje vlage u zid.

Konkavna obrada malternih veza pruža optimalan otpor penetraciji vode. Najbolje malterne veze se postižu kada se malter stvrdne toliko da se otisak prsta jedva ocrtava. U IBD-u možete nabaviti namjenski alat za oblikovanja malternih veza.
ČIŠĆENJE ZIDOVA
Kako čistiti tek izgrađen IBD zid?
Pustite da se malterne mrlje i ostaci malo osuše, a zatim ih uklonite mistrijom, nožem za kit ili dlijetom. Površina blokova se takođe može čistiti sa drugim malim komadom bloka, zatim četkom od grubih vlakana ili sa četkom od nerđajućeg čelika. Čišćenje se vrši pred kraj svakog radnog dana. Da bi izbjegli dodatno čišćenje, preporučuje se sljedeće:
-Zaštitite osnovu zida od blata koje nanosi kiša i od malternih ostataka, tako što ćete upotrijebiti slamke ili pijesak u osnovi zida, ili plastične listove, koji se postavljaju jedan metar od zida i četrdeset centimetara uz zid.
-Pomjerite daske skele u stranu na kraju svakog radnog dana, da bi spriječili da kiša nanese malter ili blato na zid.
-Da bi spriječili rascvjetavanje, svakodnevno, na kraju radnog vremena prekrijte završene i nezavršene vrhove zida. Pustite da pokrivka pada najmanje četrdeset centimetara niz obje strane zida.
-Kao posebnu mjeru predostrožnosti, takođe preporučujemo nanošenje vodozaptivnih smjesa na čist zid.